Kamu Diplomasisi-Proje Takip Sistemi (PTS)

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Kamu Diplomasisi-Proje Takip Sistemi (PTS)

 

İletişim Başkanlığı tarafından kamu diplomasisi alanındaki proje ve etkinliklerin planlama, uygulama, değerlendirme, analiz ve raporlama süreçlerinin tamamında kullanılmak üzere web tabanlı bir yazılım olan Proje Takip Sistemi (PTS) tasarlanmıştır.

İlgili kurum ve kuruluşlar; merkez, taşra, yurtdışı, bağlı, ilgili vb. tüm birimlerinin kamu diplomasisi projelerinin koordinasyonunu sağlayacak ve daha önce resmi yazı ile bildirilen kamu diplomasisi irtibat kişileri aracılığı ile projelerin PTS’ye girilmesi beklenmektedir.

Üniversitemizde, kamu diplomasisi kapsamında proje/faaliyet gerçekleştiren öğretim elemanlarımızın kamu diplomasisi proje/faaliyet bildirim formunu doldurmaları beklenmektedir. İlgili forma linkten veya web sayfamızın formlar menüsünden erişebilirsiniz.

Ayrıca PTS hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıda verilmiştir.

 

Gazi Üniversitesi Kamu Diplomasisi İrtibat Ofisi:

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

(e-posta: proje@gazi.edu.tr, tel: 0312 202 38 80)

 

 

Sık Sorulan Sorular

 1. PTS nedir?

PTS, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu diplomasisi faaliyetlerini planlama, uygulama, değerlendirme ve analizini kapsayan tüm süreçlerinde etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonun sağlanması için tasarlanan elektronik veri giriş ve izleme sistemidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, kamu diplomasisi alanındaki projelerini bu sisteme girecek olup; söz konusu projeler bu sistem üzerinden takip edilecektir.

 

 1. PTS’e giriş yapılacak projeler nelerdir?

PTS’ye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca belirtilen tarih aralığında; kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmiş ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan projeler girilecektir.

 

 1. Kamu diplomasisi faaliyeti nedir?

Stratejik bir iletişim aracı olan kamu diplomasisi, genel olarak yabancı kamuoyunu etkileme ve kazanmaya yönelik politika ve faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu çerçevede, ‘Türkiye markasını güçlendirmek’ hedefiyle ulusal çıkarların tanıtımının yapıldığı kamu diplomasisi faaliyetlerinin öne çıkan unsurları ve amaçlarına aşağıda yer verilmiştir:

Türkiye’nin tezlerini ve politika tercihlerini uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olacak şekilde aktarımı ve etkin tanıtımı

 • Uluslararası tanıtım ve Türkiye imajının güçlendirilmesi
 • Yabancı kamuoyunun Türkiye hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesi
 • Yeni iletişim kanallarının tesis edilmesi
 • Uluslararası ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi
 • Uzun vadeli, kalıcı ve etkin ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi

Bu kapsamda, söz konusu PTS dâhilinde giriş yapılması talep edilen kamu diplomasisi projelerinin yukarıda sayılan amaç ve unsurlara yönelik olması beklenmektedir.

 

 1. PTS’e hangi tarihlerdeki faaliyetler girilecektir?

PTS’ye kamu diplomasisi alanında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilen projeler girilecektir.Proje girişleri sürekli olarak yapılacaktır.

 

 1. PTS’e girişte ülke kriteri var mıdır?

Kamu diplomasisi alanında uygulanan projelerin hangi ülkede gerçekleştirildiği ya da gerçekleştirileceği PTS’ye giriş için bir kriter oluşturmamaktadır. 3 üncü sorunun cevabında belirtilen kamu diplomasisi faaliyetlerin unsurları ve amaçları çerçevesinde yurtiçi ya da yurtdışında gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek olan projeler için giriş sağlanabilir.

 

 1. PTS’e hangi tür faaliyetleri içeren projeler için giriş sağlanacaktır?

PTS’de “Proje Girişi” sekmesinin “Faaliyet Türü” kısmında belirtilen kamu diplomasisi faaliyetleri şunlardır:

 • Basılı Yayın
 • Basın Brifingi
 • Basın Turu
 • Burs Programı
 • Çalıştay, Panel, Söyleşi
 • Davet Programı
 • Değişim Programı ve Kurslar
 • Eğitim Programı ve Kurslar
 • Festivaller
 • Film/Belgesel/Video Gösterimi
 • Gezi, Çalışma Ziyareti, Toplantı
 • Görsel Yayın
 • İnsani Yardım ve Kalkınma Yardımları
 • Konferans, Sempozyum, Seminer, Forum
 • Konser & Müzik Dinletisi
 • Lobicilik Faaliyetleri
 • Merkez veya Tesis Kurulması
 • Sergi
 • Spor Müsabakası & Turnuvası
 • Tanıtıma Yönelik Kitap, Broşür, Dergi vb.
 • Türkiye Ziyaretleri
 • Uluslararası Fuar
 • Yarışmalar
 • Diğer

 

 1. PTS’e giriş yapılacak projelerde yurtiçi/yurtdışı ayrımı var mıdır?

PTS’ye giriş yapılacak projelerin yurtiçinde ya da yurtdışında gerçekleştirilmesi ile ilgili bir ayrım bulunmamakta olup, 3 üncü sorunun cevabında belirtilen kamu diplomasisi faaliyetlerin amaç ve unsurlarını içeren projelerin girilmesi beklenmektedir.

 

 1. PTS’e girilmesi talep edilen projelerin hedef kitlesi kimlerdir?

PTS ‘ye giriş yapılacak projelerin hedef kitlesi; “Proje Girişi” sekmesinin “Hedef Kitleler” kısmında aşağıdaki gibi listelenmiştir,

 • Genel Kamuoyu
 • Gençlik
 • Üniversite öğrencileri
 • Dış Politika camiası
 • Kadınlar
 • İnanç Grupları
 • Kültür-Sanat camiası
 • Spor camiası
 • Turizm camiası
 • Medya mensupları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Parlamenter üyeleri
 • Karar alıcılar ve kanaat önderleri
 • Akademi
 • Düşünce kuruluşları
 • Diğer

 

 1. PTS’e veri girişini kimler yapacaktır?

İlgili kamu kurum ya da kuruluşlarca yetkili “kamu diplomasisi irtibat kişisi” olarak Başkanlığımıza bildirilen kişiler “Moderatör” olarak belirlenecek olup, Moderatörler kendi kurumlarında yetkili alt kullanıcıları sisteme kaydedebilir. Bu kapsamda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca belirlenen Moderatör ile alt kullanıcılar PTS’e giriş yapabilecektir.

Kurumlar bildirdikleri “kamu diplomasisi irtibat kişisi” bilgilerini güncellemek ya da değiştirmek isterlerse; yetki verilmek üzere Başkanlığımıza resmi yazı ile bildirmesi ve sistem üzerinden kayıt olması gerekmektedir.

 

 1. PTS’de projeler nasıl görüntülenecektir?

PTS’ye kaydedilen projeler, “Projelerim-Tam Liste” sekmesinde listelenecek olup, Moderatör olarak tanımlanan kişiler kurumlarında tanımlanan alt kullanıcılarının ve kendilerinin girdiği tüm projeleri görüntüleyebilecek, alt kullanıcılar ise sadece kendi giriş yaptığı projeleri görüntüleyebilecektir.

Kurumlararası proje görüntüleme söz konusu olamayacaktır.

 

 1. Gizli / Hizmete Özel projeler sisteme girilecek midir?

Gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan projelerin gizli, hizmete özel ve paylaşılması uygun görülmeyen bir içeriği olması durumunda bu bilgiler PTS’ye girilmeyecektir. Bu durumda, proje ile ilgili bilgiler sistemdeki proje formatı kullanılarak Başkanlığımıza resmi yazı ile gönderilecektir.

 

 1. Bütçe kısmına hangi para birimi ile giriş yapılacaktır?

Projeye ilişkin bütçe tutarı Türk Lirası olarak yazılacak olup, yabancı para birimi olması durumunda ödeme / harcama yapılan tarihte Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun dikkate alınması gerekmektedir.

Projenin birden fazla bütçe kaynağı olması durumunda; “Diğer” kısmı seçilerek, “Proje Açıklaması” kısmında detayların verilmesi beklenmektedir.

 

 1. Proje girişi sadece yürütücüsü bulunan projeler için mi olacak yoksa ortak olunan yada katılımcı olunan projeler için de giriş yapılacak mıdır?

Kurumlarınca gerçekleştirilen ve yürütücüsü olunan veya ortak olunan projeler PTS’ye girilecektir. Sadece katılımcı olunan ve izleme/takip etme dışında bir katkısı olunmayan projeler PTS’ye girilmeyecektir. Ancak katılımcı olmakla birlikte kamu diplomasisi alanında etkisi olan ya da uluslararası kamuoyu nezdinde bir etki doğuran bir etkinlik, sunum vb. bir faaliyet gerçekleştirilmişse PTS’ye giriş yapılabilecektir.

 

 1. Bütçe tutarı girerken “Kuruş girişi” yapılacak mıdır?

Bütçe tutarı girilirken sadece rakamlar girilecek, herhangi bir noktalama işareti girilmeyecek ve “Kuruş girişi” göz ardı edilecek ve sisteme girilmeyecektir.