Leonardo Da Vinci - Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Leonardo Da Vinci

Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı ile AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Leonardo da Vinci programının ikinci aşaması, Topluluğun mesleki eğitim alanında yirmi yıldır gerçekleştirmekte olduğu eylemin devamıdır. 

 
Leonardo da Vinci Programının Hedefleri 
 
Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması,
 
Hayat boyu eğitim / mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artırılması, ülkeler arası teknolojik ve kurumsal değişiklikleri bütünleştirilmesi, 
 
Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,
 
İstihdam imkânlarının artırılması
 
Sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi
 
Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması
 
Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi
 
 
Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri
 
Hareketlilik
 
Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrenciler (IVT) ile, işsizler de dahil olmak üzere işgücü dünyasındaki kişiler (PLM) ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerin (VETPRO) katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleridir. 
 
Ortaklıklar
 
Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayacak faaliyet türü olarak planlanmaktadır. 
 
Yenilik Transferi
 
Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da çıktılarının yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı proje tipidir. 
 
Proje Evreleri
 
Teklif Çağrısı
 
Başvurunun ilgili Form ile Yapılması
 
1. Değerlendirme: Uygunluk (ABEGP)
 
2. Değerlendirme: Kalite (BDU)
 
Desteklenecek Projelerin İlanı ve Bilgilendirilmesi
 
Sözleşme İmzalanması
 
Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
 
Ara - Nihai Raporun Hazırlanması