Erasmus+ Programı Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği başlığı içerisinde Stratejik Ortaklık (KA2) projeleri için
son başvuru tarihi 29 Mart 2017'dir. 

Bu kapsamda; okul eğitimi, mesleki eğitimi, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi sektörlerine ait başvurular alınacaktır.