15 Ocak 2017 ve 19 Ocak 2017 son başvuru tarihli AGH I ve AGH II ilanları ile ilgili Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerinde görevlendirilen öğrencilerin seçimleri tamamlanmış olup,seçim sonuçları ekte sunulmuştur.

AGH Yerleştirme Sonuçları